opolski / Łubniany
KRS 0000215473
ul. Czarnowąska 5A, 46-022 Luboszyce
773330002
elzbieta.gora@wp.pl
 • Działalność charytatywna (główny)
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Promocja i organizacja wolontariatu

kędzierzyńsko-kozielski / Kędzierzyn-Koźle
rejestr UKS Starosty K-Kozielskiego 2012
ul. Powstańców 43, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
665491637
uksfeniks@onet.pl
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Integracja zawodowa i społeczna

prudnicki / Biała
Krajowy Rejestr Sądowy 0000253735
ul. Szynowice 15, 48-210 Biała
600248763
rafal.magosz@wp.pl
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (główny)
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

brzeski / Brzeg
KRS 0000058563
ul. 1 Maja 2, 49-300 Brzeg
667891011
bssm1maja@wp.pl
 • Integracja zawodowa i społeczna (główny)
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Opole / Opole
Urząd ds. Wyznań 844
ul. Szpitalna 5A, 45-010 Opole
774531241
caritas_centrala@op.onet.pl
 • Działalność charytatywna (główny)
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Opole / Opole
Krajowy Rejestr Sądowy 0000039710
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
774543409
kominiarz.opole@op.pl
 • Integracja zawodowa i społeczna (główny)
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Ochrona i promocja zdrowia

krapkowicki / Krapkowice
KRS 0000180120
ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice
694843274
biuro@csz.com.pl
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (główny)
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości

Opole / Opole
KRS 0000699111
ul. Niemodlińska 16/1, 45-760 Opole
604805005
biuro@karatechampion.pl
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Działalność charytatywna
 • Turystyka i krajoznawstwo

Opole / Opole
KRS 0000343254
ul. Armii Krajowej 10/12, 45-071 Opole
774098969
biuro@opolska.zhp.pl
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (główny)
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

nyski / Nysa
Starosta Nyski 94
Niwnica 9, 48-303 Niwnica
739066233
mlatawski@gmail.com
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Promocja i organizacja wolontariatu
Strona: 2 z 45Liczba rekordów: 447