brzeski / Brzeg
KRS 0000058563
ul. 1 Maja 2, 49-300 Brzeg
667891011
bssm1maja@wp.pl
 • Integracja zawodowa i społeczna (główny)
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Opole / Opole
Krajowy Rejestr Sądowy 0000039710
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
774543409
kominiarz.opole@op.pl
 • Integracja zawodowa i społeczna (główny)
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Ochrona i promocja zdrowia

krapkowicki / Krapkowice
KRS 0000180120
ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice
694843274
biuro@csz.com.pl
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (główny)
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości

Opole / Opole
KRS 0000699111
ul. Niemodlińska 16/1, 45-760 Opole
604805005
biuro@karatechampion.pl
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Działalność charytatywna
 • Turystyka i krajoznawstwo

nyski / Nysa
Starosta Nyski 94
Niwnica 9, 48-303 Niwnica
739066233
mlatawski@gmail.com
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Opole / Opole
KRS 0000835072
ul. Krakowska 9, 45-018 Opole
660094480
irenapordzik@op.pl
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (główny)
 • Integracja zawodowa i społeczna
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości

Opole / Opole
KRS 0000246671
ul. Władysława Reymonta 49/A, 45-072 Opole
774411229
info@dobroczynca.pl
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (główny)
 • Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, macierzyństwo, rodzicielstwo

Opole / Opole
KRS 0000353640
ul. Armii Krajowej 22/8, 45-071 Opole
606394451
Biuro@dladziedzictwa.org
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (główny)
 • Turystyka i krajoznawstwo

Opole / Opole
KRS 0000672737
ul. Roberta Morysa 18, 45-767 Opole
601067038
orkiestra.fundacja@gmail.com
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (główny)
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

nyski / Nysa
KRS 0000532565
ul. Marii Rodziewiczówny 18 B, 48-303 Nysa
667397171
fundacjaplanb@gmail.com
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (główny)
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Integracja zawodowa i społeczna
Strona: 2 z 31Liczba rekordów: 309