Opole / Opole
Związek Stowarzyszeń 0000083978
ul. Juliusza Słowackiego 10, 45-364 Opole
774547878
biuro@vdg.pl
  • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych (główny)
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

opolski / Turawa
Krajowy Rejestr Sądowy 0000116212
ul. Strażacka 1, 46-045 Turawa
693133313
turawa@zosprp.pl
  • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (główny)
  • Ratownictwo i ochrona ludności
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Integracja zawodowa i społeczna

Opole / Opole
ZOSP RP KRS 0000116212
ul. Budowlanych 1, 46-203 Opole
693106553
jerzy.imbiorski@zosprp.pl
  • Ratownictwo i ochrona ludności (główny)
  • Działalność na rzecz NGO
Strona: 34 z 34Liczba rekordów: 333