Opole / Opole
KRS 000023223
ul. Johannesa Gutenberga 8, 45-940 Opole
660462397
anna.m.lenartowicz@gmail.com
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (główny)
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Integracja zawodowa i społeczna
 • Promocja i organizacja wolontariatu

nyski / Głuchołazy
KRS 0000015129
ul. Kościuszki 28/28a, 48-340 Głuchołazy
503487257
tpdglucholazy@onet.pl
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (główny)
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Działalność charytatywna
 • Działalność na rzecz NGO

namysłowski / Namysłów
KRS 0000551392
ul. Mikołaja Kopernika 22/16, 46-100 Namysłów
781029252
towarzystwo.namyslow@onet.pl
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (główny)
 • Działalność na rzecz NGO
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Rewitalizacja

brzeski / Lewin Brzeski
KRS 0000284997 -
ul. Zamkowa 8/-, 49-345 Skorogoszcz
774121048
dzieba@op.pl
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (główny)
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Rewitalizacja

Opole / Opole
KRS 0000017757
ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole
774021070
sekretariat@skgd.pl
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych (główny)
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Integracja zawodowa i społeczna

kędzierzyńsko-kozielski / Kędzierzyn-Koźle
KRS 0000036257
ul. Grunwaldzka 27/4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
504926429
tskromow@wp.pl
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych (główny)
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Integracja zawodowa i społeczna

krapkowicki / Gogolin
KRS 0000139195
ul. Strzelecka 67, 47-320 Gogolin
506024205
rafal.nocon@max-tool.pl
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Integracja zawodowa i społeczna
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

kędzierzyńsko-kozielski / Kędzierzyn-Koźle
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy VIII Wydział KRS 0000024368
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
508230977
dzwilewski@wp.pl
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (główny)
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Integracja zawodowa i społeczna
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości

namysłowski / Wilków
Starosta Namysłowski 1/2003
ul. Lipowa 54, 46-115 Bukowie
511539958
uksorlik1@interia.pl
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Opole / Opole
Uczniowskie Kluby Sportowe UKS-48
ul. Licealna 3, 45-714 Opole
504024632
leslaw.licznar56@gmail.com
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Strona: 34 z 36Liczba rekordów: 355