opolski / Prószków
KRS 0000736267
ul. Szkolna 14, 46-060 Przysiecz
698768521
info@party-service.com.pl
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (główny)
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

kluczborski / Lasowice Wielkie
krs 0000229969
ul. Wiejska 89, 46-282 Laskowice
503011066
magdalosek@wp.pl
 • Działalność na rzecz NGO (główny)
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

oleski / Dobrodzień
KRS 0000209875
ul. Dobrodzieńska 10, 46-380 Rzędowice
601166731
stowarzyszenierzedowice@gmail.com
 • Integracja zawodowa i społeczna (główny)
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

brzeski / Brzeg
KRS 0000984711
ul. Błonie 6, 49-300 Brzeg
605633020
biuro@ratownicybrzeg.pl
 • Ratownictwo i ochrona ludności (główny)
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

brzeski / Brzeg
KRS 0000870552
ul. Sukiennice 2/401, 49-300 Brzeg
881556111
razemdlapowiatubrzeskiego@gmail.com
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (główny)
 • Działalność charytatywna
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opole / Opole
KRS 0001023186
ul. Wrocławska 48, 45-071 Opole
608888297
biuro@stowarzyszenie-rz.pl
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (główny)
 • Integracja zawodowa i społeczna
 • Ochrona i promocja zdrowia

Opole / Opole
Urząd Miasta Opola 5 Z/20
ul. Plac Mikołaja Kopernika 11/108, 45-084 Opole
608614713
katarzyna.mazur.kulesza@gmail.com
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (główny)
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

głubczycki / Głubczyce
KRS 0000124416
ul. Chrobrego 22, 48-100 Głubczyce
512438433
tacysamiogl@gmail.com
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (główny)
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Działalność charytatywna

kluczborski / Kluczbork
KRS 0000069196
ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork
774187613
sds@kluczbork.pl
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (główny)
 • Integracja zawodowa i społeczna

Opole / Opole
KRS 0000911022
ul. ks. Konstantego Damrota 6/12, 45-064 Opole
600381213
stowarzyszeniejestem@interia.pl
 • Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, macierzyństwo, rodzicielstwo (główny)
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
Strona: 36 z 42Liczba rekordów: 419