brzeski / Brzeg
KRS 0000023452
ul. Grobli 14, 49-300 Brzeg
608067475
WOPR.brzeg@gmail.com
 • Ratownictwo i ochrona ludności (główny)
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Promocja i organizacja wolontariatu

kędzierzyńsko-kozielski / Kędzierzyn-Koźle
KRS 0000195237
ul. Mostowa 1A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
774054140
ludwika.grzonka@zaksa.pl
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Ochrona i promocja zdrowia

nyski / Nysa
KRS 0000279928
Niwnica 132, 48-303 Niwnica
600255060
dorota.zahuta@3plus.pl
 • Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, macierzyństwo, rodzicielstwo (główny)
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Opole / Opole
Rejestr Stowarzyszeń 0000261973
ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole
534504996
archiwumbjdm@gmail.com
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych (główny)
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opole / Opole
Związek Stowarzyszeń 0000083978
ul. Juliusza Słowackiego 10, 45-364 Opole
774547878
biuro@vdg.pl
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych (główny)
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

opolski / Turawa
Krajowy Rejestr Sądowy 0000116212
ul. Strażacka 1, 46-045 Turawa
693133313
turawa@zosprp.pl
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (główny)
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Integracja zawodowa i społeczna

Opole / Opole
ZOSP RP KRS 0000116212
ul. Budowlanych 1, 46-203 Opole
693106553
jerzy.imbiorski@zosprp.pl
 • Ratownictwo i ochrona ludności (główny)
 • Działalność na rzecz NGO
Strona: 45 z 45Liczba rekordów: 447