Informacje o usłudze

Edukacja
Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego (teoretyczny) i Egzaminem czeladniczy dla 180 osób dorosłych, mieszkańców Województwa Opolskiego. Kurs skierowany był do osób , które posiadają przygotowanie zawodowe, wykonywały zawód i spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku, w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych (Dz.U. z 2017., poz.89). Ramowy program kursu czeladniczego wynosił 40h kursu/1os/1gr, kurs dla 15 grup po 12 uczestników. Program kursu obejmował zagadnienia z tematów części pisemnej egzaminu czeladniczego: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Po odbytym kursie uczestnicy przystąpili do Egzaminu czeladniczego- potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskali tytuł zawodowy w wybranym zawodzie. Kurs czeladniczy kończy się egzaminem czeladniczym- potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu zawodowego.
Przygotowanie do egzaminu czeladniczego pisemnego oraz potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, uzyskanie tytułu zawodowego w wybranym zawodzie.
Świadectwo
Stacjonarna
min: 12, max: 12
Trenerzy zatrudnieni przez Fundację Izby Rzemieślniczej w Opolu. Egzamin czeladniczy przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kadra trenerska z min. 2 letnim doświadczeniem, wykształceniem wyższym. Egzamin czeladniczy przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną.
kurs czeladniczy od od 21.11.2022 do 01.12.2022, egzamin czeladniczy od 02.12.2022 do 08.12.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja Izby Rzemieślniczej w Opolu
Opole / Opole
Katowicka 55, 45-061 Opole
774543173
info@izbarzem.opole.pl

Informacje o usłudze

Edukacja
Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego (teoretyczny) i Egzaminem czeladniczy dla 180 osób dorosłych, mieszkańców Województwa Opolskiego. Kurs skierowany był do osób , które posiadają przygotowanie zawodowe, wykonywały zawód i spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku, w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych (Dz.U. z 2017., poz.89). Ramowy program kursu czeladniczego wynosił 40h kursu/1os/1gr, kurs dla 15 grup po 12 uczestników. Program kursu obejmował zagadnienia z tematów części pisemnej egzaminu czeladniczego: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Po odbytym kursie uczestnicy przystąpili do Egzaminu czeladniczego- potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskali tytuł zawodowy w wybranym zawodzie. Kurs czeladniczy kończy się egzaminem czeladniczym- potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu zawodowego
Przygotowanie do egzaminu czeladniczego pisemnego oraz potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, uzyskanie tytułu zawodowego w wybranym zawodzie.
Świadectwo
Stacjonarna
min: 12, max: 12
Trenerzy zatrudnieni przez Fundację Izby Rzemieślniczej w Opolu. Egzamin czeladniczy przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kadra trenerska z min. 2 letnim doświadczeniem, wykształceniem wyższym. Egzamin czeladniczy przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną.
kurs czeladniczy od 29.11.2022 do 07.12.2022, egzamin czeladniczy od 12.12.2022 do 28.12.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja Izby Rzemieślniczej w Opolu
Opole / Opole
Katowicka 55, 45-061 Opole
774543173
info@izbarzem.opole.pl

Informacje o usłudze

Edukacja
Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego (teoretyczny) i Egzaminem czeladniczy dla 180 osób dorosłych, mieszkańców Województwa Opolskiego. Kurs skierowany był do osób , które posiadają przygotowanie zawodowe, wykonywały zawód i spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku, w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych (Dz.U. z 2017., poz.89). Ramowy program kursu czeladniczego wynosił 40h kursu/1os/1gr, kurs dla 15 grup po 12 uczestników. Program kursu obejmował zagadnienia z tematów części pisemnej egzaminu czeladniczego: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Po odbytym kursie uczestnicy przystąpili do Egzaminu czeladniczego- potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskali tytuł zawodowy w wybranym zawodzie. Kurs czeladniczy kończy się egzaminem czeladniczym- potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu zawodowego.
Przygotowanie do egzaminu czeladniczego pisemnego oraz potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, uzyskanie tytułu zawodowego w wybranym zawodzie.
Świadectwo
Stacjonarna
min: 12, max: 12
Trenerzy zatrudnieni przez Fundację Izby Rzemieślniczej w Opolu. Egzamin czeladniczy przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kadra trenerska z min. 2 letnim doświadczeniem, wykształceniem wyższym. Egzamin czeladniczy przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną.
kurs czeladniczy od 01.12.2022 do 12.12.2022, egzamin czeladniczy od 14.12.2022 do 29.12.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja Izby Rzemieślniczej w Opolu
Opole / Opole
Katowicka 55, 45-061 Opole
774543173
info@izbarzem.opole.pl

Informacje o usłudze

Edukacja
Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego (teoretyczny) i Egzaminem czeladniczy dla 180 osób dorosłych, mieszkańców Województwa Opolskiego. Kurs skierowany był do osób , które posiadają przygotowanie zawodowe, wykonywały zawód i spełniają warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku, w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych (Dz.U. z 2017., poz.89). Ramowy program kursu czeladniczego wynosił 40h kursu/1os/1gr, kurs dla 15 grup po 12 uczestników. Program kursu obejmował zagadnienia z tematów części pisemnej egzaminu czeladniczego: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Po odbytym kursie uczestnicy przystąpili do Egzaminu czeladniczego- potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskali tytuł zawodowy w wybranym zawodzie. Kurs czeladniczy kończy się egzaminem czeladniczym- potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu zawodowego.
Przygotowanie do egzaminu czeladniczego pisemnego oraz potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, uzyskanie tytułu zawodowego w wybranym zawodzie.
Świadectwo
Stacjonarna
min: 12, max: 12
Trenerzy zatrudnieni przez Fundację Izby Rzemieślniczej w Opolu. Egzamin czeladniczy przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Kadra trenerska z min. 2 letnim doświadczeniem, wykształceniem wyższym. Egzamin czeladniczy przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną.
kurs czeladniczy od 05.12.2022 do 14.12.2022, egzamin czeladniczy od 15.12.2022 do 29.12.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja Izby Rzemieślniczej w Opolu
Opole / Opole
Katowicka 55, 45-061 Opole
774543173
info@izbarzem.opole.pl
Strona: 9 z 9Liczba rekordów: 84