kluczborski / Kluczbork
KRS 0000218534
ul. Braci Bassy 16, 46-233 Bąków
794115974
stowarzyszenie.bakow@wp.pl
 • Integracja zawodowa i społeczna (główny)
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Rewitalizacja
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

nyski / Korfantów
Krajowy Rejestr Sądowy KRS:0000825019
Przechód 239, 48-317 Przechód
774312601
szkolawprzechodzie@gmail.com
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (główny)
 • Promocja i organizacja wolontariatu

brzeski / Lewin Brzeski
Ewidencja stow. zw. Starostwa Powiatowego w Brzegu 16
Oldrzyszowice 60, 49-340 Oldrzyszowice
667793274
srspdialog@gmail.com
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości (główny)
 • Integracja zawodowa i społeczna

nyski / Nysa
KRS 0000254125
ul. Armii Krajowej 21, 48-300 Nysa
774091670
utwnysa@wp.pl
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (główny)
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Integracja zawodowa i społeczna
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

oleski / Dobrodzień
KRS 0000218040
ul. Karola Miarki 2/-, 46-380 Bzinica Stara
600289698
srw.bbk@op.pl
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (główny)
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

kluczborski / Kluczbork
KRS 0000328325
Maciejów 26, 46-211 Maciejów
608356204
miodowakraina1@wp.pl
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (główny)
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

krapkowicki / Walce
Krajowy Rejestr Sądowy 0000304148
ul. Powstańców Śląskich 40, 47-341 Stradunia
692355445
grazyna188@op.pl
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (główny)
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Turystyka i krajoznawstwo

strzelecki / Zawadzkie
KRS 0000035716
ul. Opolska 23, 47-120 Zawadzkie
735964504
t.romaniak@stal-zawadzkie.pl
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

krapkowicki / Gogolin
KRS 0000565422
ul. Plac Myśliwca 30, 47-325 Kamień Śląski
609495684
stowarzyszeniekamyki@wp.pl
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Opole / Opole
KRS 0000509096
ul. Chabrów 28/14, 45-221 Opole
609171715
strategia.opole@gmail.com
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (główny)
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Integracja zawodowa i społeczna
Strona: 38 z 43Liczba rekordów: 429