Opole / Opole
Rejestr Stowarzyszeń 0000261973
ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole
534504996
archiwumbjdm@gmail.com
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych (główny)
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opole / Opole
Związek Stowarzyszeń 0000083978
ul. Juliusza Słowackiego 10, 45-364 Opole
774547878
biuro@vdg.pl
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych (główny)
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

opolski / Turawa
Krajowy Rejestr Sądowy 0000116212
ul. Strażacka 1, 46-045 Turawa
693133313
turawa@zosprp.pl
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (główny)
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Integracja zawodowa i społeczna

Opole / Opole
ZOSP RP KRS 0000116212
ul. Budowlanych 1, 46-203 Opole
693106553
jerzy.imbiorski@zosprp.pl
 • Ratownictwo i ochrona ludności (główny)
 • Działalność na rzecz NGO
Strona: 38 z 38Liczba rekordów: 374