kędzierzyńsko-kozielski / Kędzierzyn-Koźle
Krajowy Rejestr Sądowy 0000455479
ul. Aleja Jana Pawła II 31, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
668682885
wopr1974@wp.pl
 • Ratownictwo i ochrona ludności (główny)
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Opole / Opole
Krajowy Rejestr Sądowy 0000023452
ul. Małopolska 3/11, 45-301 Opole
774554700
biuro@opolskiewopr.pl
 • Ratownictwo i ochrona ludności (główny)
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości
 • Promocja i organizacja wolontariatu

nyski / Nysa
REJ.KRS/13374/11/378 Numer KRS: 0000404133
ul. Orzechowa 1, 48-300 Skorochów
508438230
nysa@opolskiewopr.pl
 • Ratownictwo i ochrona ludności (główny)
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Ochrona i promocja zdrowia

Opole / Opole
REGON 531856968
ul. św. Wojciecha 5, 45-023 Opole
774539675
towarzystwo1@wp.pl
 • Integracja zawodowa i społeczna (główny)
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Turystyka i krajoznawstwo

Opole / Opole
KRS 0000023497
ul. Norberta Barlickiego 13/102, 45-083 Opole
774543867
wzlzsopole@op.pl
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

kluczborski / Wołczyn
Rejestr Gospodarki Narodowej 385027673
ul. Kluczborska 2b/6, 46-250 Wołczyn
533232354
zarzewie.wolczyn@gmail.com
 • Integracja zawodowa i społeczna (główny)
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

brzeski / Brzeg
KRS 0000023452
ul. Grobli 14, 49-300 Brzeg
608067475
WOPR.brzeg@gmail.com
 • Ratownictwo i ochrona ludności (główny)
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Promocja i organizacja wolontariatu

kędzierzyńsko-kozielski / Kędzierzyn-Koźle
KRS 0000195237
ul. Mostowa 1A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
774054140
ludwika.grzonka@zaksa.pl
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Ochrona i promocja zdrowia

Opole / Opole
Rejestr Stowarzyszeń 0000261973
ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole
534504996
archiwumbjdm@gmail.com
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych (główny)
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opole / Opole
Związek Stowarzyszeń 0000083978
ul. Juliusza Słowackiego 10, 45-364 Opole
774547878
biuro@vdg.pl
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych (główny)
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Strona: 39 z 40Liczba rekordów: 392