Informacje o usłudze

Edukacja
Przeprowadzenie szkolenia obejmującego cykl spotkań w grupach ( zajęcia teoretyczne i praktyczne) dla 100 osób. Szkolenie prowadzone będzie w grupach 12-18 osobowych, zgodnie z ramowym programem kursu KPP, którego podstawę i wymiar określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Specyfika jak i diagnoza możliwości odbiorców determinuje prowadzenie szkolenia w trybie stacjonarnym, weekendowym połączonym z noclegiem i wyżywieniem uczestników.
Szkolenie zakończy się dla uczestnika zadaniem egzaminu i uzyskaniem zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie KPP potwierdzonych certyfikatem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy .
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 86, max: 100
Zajęcia prowadzone będą przez podmiot posiadający uprawnienia -ekspertów, którzy posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym oraz wykształcenie wyższe oraz certyfikaty/zaświadczenia/ potwierdzające kompetencje trenerskie umożliwiające przeprowadzenie danej formy kształcenia. Podmiot posiada uprawnienia , o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Trenerzy posiadają uprawnienia o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Kolejne edycje kursu będą odbywać się od listopada 2021 do października 2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Stowarzyszenie POZYTYWNI - Klub Myśli Społecznej Inicjatywy z/s w Nysie
nyski / Nysa
Marii Rodziewiczówny 1, 48-300 Nysa
793301969
pozytywni.powiat.nysa@gmail.com

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Przeprowadzenie szkolenia prowadzącego do uzyskania uprawnień instruktora lekkiej atletyki oraz trenera lekkiej atletyki. Rodzaj zajęć zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
Kwalifikacje: - instruktor lekkiej atletyki, - trener lekkiej atletyki
Certyfikat
Stacjonarna
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Lekkiej Atletyki
Opole / Opole
Kazimierza Sosnkowskiego 12, 45-273 Opole
774556224
sekretarz.ozla@op.pl

Informacje o usłudze

Edukacja
Organizacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs przeprowadzony zostnie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską z kilku- kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie ratownictwa. Zajęcia są zgodne godzinowo i programowo z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i odbywają się w trybie weekendowym. Jeden kurs to dwa weekendy łącznie i jest organizowany dla grupy 30 osób. Zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników jest zapewnione przez organizatorów w ramach projektu. W sumie planujemy przeszkolić 150 osób - mieszkańców województwa opolskiego.
Każdy z 5 kursów będzie kończył się zorganizowanym przez Fundację egzaminem wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Każdy z uczestników uzyska formalną ocenę nabytych umiejętności oraz zostanie wydane Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 150, max: 150
Instruktorzy prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie wymagane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Szkolenia przeprowadzane będą w terminach od listopada 2021 do kwietnia 2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja #NOWE MOŻLIWOŚCI
Opole / Opole
Orzechowa 11, 45-475 Opole
601510820
fund.nowemozliwosci@gmail.com
Strona: 2 z 2Liczba rekordów: 13