Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Kurs UEFA C przygotowuje do uzyskania licencji trenerskiej UEFA Grassroots C. Składają się na niego zajęcia teoretyczne, praktyczne, mikrogrupy, szkolenie sędziowskie oraz egzaminy praktyczne i egzamin końcowy. Kurs swoim zakresem obejmuje technikę, taktykę, przygotowanie motoryczne i mentalne. Ma za zadnie przygotować absolwentów do pracy w klubach sportowych z dziećmi. Program kursu obejmuje 76 godzin zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej - teoria i praktyka w systemie weekendowym, zajęcia w małych grupach, tzw. mikrogrupach w warunkach realnych (kluby piłkarskie), szkolenie sędziowskie oraz staże trenerskie w wybranym klubie sportowym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym, testem z przepisów gry, egzaminem teoretycznym pisemnym oraz egzaminem końcowym w formie ustnej.
Uzyskanie tytułu trenera UEFA Grassroots C.
Dyplom
Stacjonarna
min: 32, max: 32
Podmiotem szkolącym jest Opolski Związek Piłki Nożnej. Do prowadzenia zajęć dydaktycznych zaangażowani są trenerzy eduaktorzy zaakceptowani przez PZPN.
Trenerzy posiadają wykształcenie wyższe oraz tutuł edukatora PZPN.
17.06.2022 r.- 23.09.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Piłki Nożnej
Opole / Opole
ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole
774543734
sekretariat@opolskizpn.pl

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Kurs UEFA B przygotowuje do uzyskania licencji trenerskiej UEFA B. Składają się na niego zajęcia teoretyczne, praktyczne, mikrogrupy, szkolenie sędziowskie oraz egzaminy praktyczne i egzamin końcowy. Kurs swoim zakresem obejmuje technikę, taktykę, przygotowanie motoryczne i mentalne. Ma za zadnie przygotować absolwentów do pracy w klubach sportowych z młodzieżą i seniorami amatorami. Kwalifikacja na kurs odbywa się podstawie egzaminu wstępnego. Program kursu obejmuje 130 godzin zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej - teoria i praktyka w systemie weekendowym, zajęcia w małych grupach, tzw. mikrogrupach w warunkach realnych (kluby piłkarskie), szkolenie sędziowskie, wyjazd studyjny, realizację zadań własnych oraz staże trenerskie w wybranym klubie sportowym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym, testem z przepisów gry, egzaminem teoretycznym pisemnym, egzaminem związkowym oraz egzaminem końcowym przed komisją Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Uzyskanie dyplomu i licencji trenerskiej UEFA B
Dyplom
Stacjonarna
min: 32, max: 32
Podmiotem szkolącym jest Opolski Związek Piłki Nożnej. Do prowadzenia zajęć metodycznych zaangażowani są trenerzy edukatorzy, zaakceptowani przez Opolski Zwiazek Piłki Nożnej.
Wszyscy trenerzy posiadają wyższe wykształcenie oraz tytuł trenera edukatora PZPN uprawniający ich do prowadzenia zajęć.
11.06.2022 r- 17.12.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Piłki Nożnej
Opole / Opole
ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole
774543734
sekretariat@opolskizpn.pl

Informacje o usłudze

Sport
Kursy sędziowskie
Zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze łącznym 120 godzin przeprowadzone na obiektach politechniki Opolskiej i podczas zawodów piłki siatkowej na terenie miejscowości woj. opolskiego
Uzyskanie uprawnień sędziego piłki siatkowej umożliwiające obsługę spotkań piłki siatkowej Po zaliczeniu i zdaniu egzaminu wydany zostanie certyfikat/licencja.
Certyfikat
Hybrydowa
min: 10, max: 10
Wydział Sędziowski Opolskiego Związku Piłki Siatkowej w Opolu.
Osoby szkolące to wieloletni sędziowie piłki siatkowej z dużym doświadczeniem posiadający najwyższe kwalifikacje sędziowskie w Polsce.
termin kursu 01 październik - 15 grudzień 2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Piłki Siatkowej w Opolu
Opole / Opole
Luboszycka 7/1, 45-036 Opole
604507214
ozpsa@ozps.pl

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Forma kursu stacjonarna w Ośrodku Szkoleniowym - teoria i Hala sportowa zajęcia praktyczne. Łączna ilość godzin doszkalania 20. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy - pracownicy naukowi PWSZ Nysa , AWF Katowice, Trener Kadry Narodowej U-16.
Doszkolenie i po zaliczeniu zajęć uprawnienia licencji / certyfikatu do prowadzenia zespołów piłki siatkowej w sezonie 2022/2023
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 30, max: 30
Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy - pracownicy naukowi PWSZ Nysa , AWF Katowice, Trener Kadry Narodowej U-16.
Pracownicy naukowi z długoletnim stażem w prowadzeniu tego typu szkoleń.
20-25.09.2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Piłki Siatkowej w Opolu
Opole / Opole
Luboszycka 7/1, 45-036 Opole
604507214
ozpsa@ozps.pl

Informacje o usłudze

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy będzie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym i obejmować będzie 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych (dla wszystkich 30 uczestników jednocześnie) oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych (w podziale na pięć sześcioosobowych grup) wg. planu: 1.Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne 2.Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 3.Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 4.Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 5.Poszkodowany nieprzytomny 6.Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) 7.Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 8.Wstrząs 9.Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 10.Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 11.Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru 12.Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
Uzyskanie tytułu Ratownik
Certyfikat
Stacjonarna
min: 120, max: 120
Ośrodek Szkoleniowy Związku OSP RP "Strażak" w Turawie
Pielęgniarze/ pielęgniarki oraz ratownicy medyczni stale zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego, wieloletnie doświadczenie trenerskie, instruktorzy pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz lekarz ze specjalizacją ratownictwo medyczne.
I - 18-20 oraz 25-27 luty 2022r. II - 25-27 marca oraz 1-3 kwietnia 2022r. III - od 9 do 14 maja 2022r. IV – od 12 do 17 września 2022r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja Sport & Fun 4 EveryOne
kędzierzyńsko-kozielski / Kędzierzyn-Koźle
Wyspa 13/3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
504626969
sportandfun4everyone@gmail.com

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Zaliczenie pozytywne kursu daje kwalifikacje zawodowe do szkolenia i prowadzenie zespołów wszystkich poziomów zawodów piłki siatkowej. Możliwość prowadzenia szkolenia w klubach i szkołach sportowych ze specjalnością piłki siatkowej.
Kwalifikacje "Trener PZPS"
Dyplom
On-line
min: 25, max: 25
Polski Związek Piłki Siatkowej w Warszawie.
Szkolący to trenerzy klasy międzynarowowej , długoletni trenerzy Karty Narodowej Polski.
Kurs w formie on-line z platformy szkoleniowej PZPS Warszawa. Termin 01.07.2022 r. - egzamin końcowy 15.12.2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Piłki Siatkowej w Opolu
Opole / Opole
Luboszycka 7/1, 45-036 Opole
604507214
ozpsa@ozps.pl

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Kurs obejmuje przygotowanie do egzaminy na licencję PZKosz B zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny
Licencja PZKosz B
Inne
Hybrydowa
min: 20, max: 20
Podmiotem szkolącym był Opolski Związek Koszykówki, do prowadzenia zajęć zaangażowani byli trenerzy wcześniej zaakceptowaniu przez Polski Związek Koszykówki oraz pracownicy dydaktyczni Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Wszyscy trenerzy posiadali wykształcenie wyższe, w zakresie, którego dotyczyły prowadzone zajęcia
12.03-10.07.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Koszykówki
Opole / Opole
ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole
604480682
biuro@ozkosz.pl

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Kurs przygotowuje do uzyskania licencji PZKosz B składają się na niego zajęcia teoretyczne i praktyczne. Swoim zakresem obejmuje taktykę, technikę, przygotowanie motoryczne, mentalne.
Uzyskanie licencji PZKosz B
Inne
Hybrydowa
min: 20, max: 20
Podmiotem szkolącym był Opolski Związek Koszykówki, do prowadzenia zajęć zaangażowani byli trenerzy wcześniej zaakceptowaniu przez Polski Związek Koszykówki oraz pracownicy dydaktyczni Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Wszyscy trenerzy posiadali wykształcenie wyższe, w zakresie, którego dotyczyły prowadzone zajęcia
12.03-10.07.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Koszykówki
Opole / Opole
ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole
604480682
biuro@ozkosz.pl

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Kurs przygotowuje do uzyskania licencji PZKosz D składają się na niego zajęcia teoretyczne i praktyczne. Swoim zakresem obejmuje szkolenie młodzieży
Uzyskanie licencji PZKosz B
Inne
Stacjonarna
min: 20, max: 20
Podmiotem szkolącym był Opolski Związek Koszykówki, do prowadzenia zajęć zaangażowani byli trenerzy wcześniej zaakceptowaniu przez Polski Związek Koszykówki oraz pracownicy dydaktyczni Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Wszyscy trenerzy posiadali wykształcenie wyższe, w zakresie, którego dotyczyły prowadzone zajęcia
27.03-10.07.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Koszykówki
Opole / Opole
ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole
604480682
biuro@ozkosz.pl

Informacje o usłudze

Edukacja
Kwalifikowany kurs na pilota bezzałogowego statku powietrznego został skierowany do pełnoletnich mieszkańców województwa opolskiego. Kurs skierowany został do osób stawiających pierwsze kroki wśród bezzałogowych statków powietrznych, jak i do osób posiadających już wiedzę na ich temat chcących ją pogłębić lub uzupełnić. Szkolenie zostało podzielone na etap szkoleń teoretycznych oraz praktycznych. Realizacja szkoleń teoretycznych odbyła się w czterech terminach dla czterech grup w formie 16 godzin (2 dni) wykładów on-line prowadzonych w czasie rzeczywistym przez instruktora. Szkolenia praktyczne zostały przeprowadzone w formie dwunastogodzinnych (2 dni) indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem, podczas którego kursanci zostali poddani ocenie umiejętności praktycznych. Zajęcia praktyczne odbyły się w Opolu na skrzyżowaniu ul. Pisankowej z Drogą Krajową nr 45.
Uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje uprawniające do wykonywania misji lotniczych w ramach kategorii szczególnej NSTS-06, dokumentem potwierdzającym będzie certyfikat kwalifikacji nadany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych i pozwoli na wykonywanie operacji w oparciu o NSTS-06.
Certyfikat
Hybrydowa
min: 100, max: 100
Podwykonawcą projektu jest ośrodek szkolący SNH Michał Junik, ul. Polna 17, 46-046 Bierdzany NIP:9910533005. Podwykonawca zapewnił wykwalifikowaną kadrę trenerską w składzie: Michał Junik, Paweł Junik, Wojciech Felczak, Przemysław Wójcik, Bartosz Chaduch, Tomasz Słychań, Patryk Kostuniak, Aleksy Lisiecki, Łukasz Krysman, Jakub Włoch.
Datą rozpoczęcia realizacji form kształcenia był: 27.11.2021 r. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 30.09.2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja na rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Nowych Technologii "Concept"
opolski / Turawa
Polna 17, 46-046 Bierdzany
512024821
kontakt@fundacja-concept.pl
Strona: 2 z 9Liczba rekordów: 84