Informacje o usłudze

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Szkolenie sternika motorowodnego Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Szkolenie ratownika wodnego
Uprawnienia sternika motorowodnego Tytuł Ratownika Uprawnienia ratownika wodnego
Zaświadczenie
Hybrydowa
min: 210, max: 210
WOPR Kędzierzyn-Koźle JOW-MED
02.07-15.12.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MECHNICA-KAMIONKA
kędzierzyńsko-kozielski / Reńska Wieś
Młyńska 13, 47-214 Mechnica
533914147
pzajac94@wp.pl

Informacje o usłudze

Zdrowie i medycyna
Rehabilitacja
Kurs terapii manualnej dla fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii (minimum 3 rok). Kurs składał się z 3 dwudniowych modułów: - I moduł: terapia manualna SKB, miednicy, kręgosłupa L-S, - II moduł: terapia manualna klatki piersiowej, kręgosłupa piersiowego i szyjnego, - III moduł: terapia manualna kończyny górnej i dolnej. Łączna liczba godzin kursu: 48 godzin zegarowych. Podczas kursu bardzo szczegółowo były omówione techniki skutecznej terapii, metody diagnostyczne, a także omawiane były teoretyczne zagadnienia związane z anatomią człowieka.
Nabycie kompetencji w zakresie terapii manualnej.
Certyfikat
Stacjonarna
min: brak danych, max: 40
Stowarzyszenie Fizjoterapii Ortopedycznej i Sportowej
Kurs jest prowadzony przez eksperta, wysoko wyspecjalizowanego szkoleniowca, który posiada: - ponad 10 letnie doświadczenie w pracy fizjoterapeuty, - ponad 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i kursów dla fizjoterapeutów, - ukończone przynajmniej dwa z wymienionych kursów: FDM, HVLA, Terapia manualna Ackermann, Terapia manualna Plaatsmana, terapia manualna dr. Składowskiego.
Od 13.11.2021 do 26.06.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Stowarzyszenie Fizjoterapii Ortopedycznej i Sportowej
Opole / Opole
Kazimierza Sosnkowskiego 40-42/lok. A, 45-265 Opole
732972030
ocf.fizjo@gmail.com

Informacje o usłudze

Turystyka
Pozostałe turystyczne
Kurs dla 20 osób, skierowany do mieszkańców Województwa Opolskiego szukających zatrudnienia w branży hotelarskiej lub zatrudnionych w hotelach i pensjonatach zlokalizowanych na terenie Województwa Opolskiego i chcących podnieść swoje kompetencje w obsłudze turysty. Kurs w formie stacjonarnej dla dwóch dziesięcioosobowych grup. Grupy odbyły 4-dniowy kurs (łącznie 32 godziny) w zakresie przedstawienia i wdrożenia efektywnej sprzedaży, podniesienia jakości i dywersyfikacji usług hotelarskich oraz przedstawienia nowoczesnych narzędzi i standardów branży hotelarskiej we wszystkich działach obiektu hotelarskiego. Kurs będzie miał na celu przedstawienie jego uczestnikom zasadniczej i zgodnej ze standardami wiedzy związanej z pracą w kluczowych działach obiektu hotelarskiego. Podczas kursu przekazana zostanie wiedza w zakresie profesjonalnej obsługi gościa hotelowego, standardów pracy w recepcji, roli służby pięter i niezbędnych standardów utrzymania czystości w obiekcie, zarządzania kosztami i przychodami. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami i procedurami związanymi z efektywną sprzedażą i promocją usług hotelarskich. Uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej odbędą praktyczne szkolenie z przygotowania poszczególnych dokumentów, procedur pracując na przykładach wiodących obiektów hotelarskich w kraju. Dodatkowo uczestnicy szkolenia zdobędą podstawową wiedzę na temat zagospodarowania turystycznego regionu.
Podniesienie kompetencji w zakresie obsługi gościa hotelowego
Certyfikat
Stacjonarna
min: 17, max: 20
Biznes Square/ Anna Możdżyńska - trener biznesu HoReCa
Ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie szkoleniowe. Kwalifikacje potwierdzone licznymi szkoleniami.
29.03.2022 r. - 28.04.2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Opole / Opole
Stefana Żeromskiego 3, 45-053 Opole
774412521
info@orot.pl

Informacje o usłudze

Sport
Pozostałe sportowe
Przebieg szkolenia: Zajęcia teoretyczne (13 godzin) oraz zajęcia praktyczne (20 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 5 dni szkoleniowych. Minimum 9 nurkowań, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 200 minut. Pierwsze dwa nurkowania mogą odbyć się na basenie. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Uzyskanie kwalifikacji uprawnień Nurka KDP CMAS P1
Certyfikat
Stacjonarna
min: 18, max: 20
Firma prowadząca kurs DIVERLIADA Marek Pytel 46-070 Ochodze, opolskie Górna 20C NIP: 898-14-40-753 Instruktor KDP CMAS - Marek Pytel
Od 18.06.2022 - spotkanie organizacyjne do 28.10.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu
Opole / Opole
Budowlanych 1, 45-707 Opole
792284118
zarzad@osporw.opole.pl

Informacje o usłudze

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
73 godzin .(Łączna ilość godzin) - kurs nauki pływania (10 godzin) – umożliwiający nabycie kompetencji, - kurs Ratownika Wodnego ( 63 godzin) wraz z egzaminem – umożliwiający uzyskanie kwalifikacji Ratownika Wodnego, Zajęcia kursu pływania odbywać się będą w opolskich pływalniach: - Kryta Pływalnia "Akwarium", ul. Ozimska 48B, 45-058 Opole - Kryta Pływalnia "Wodna Nuta", ul. Prószkowska 96, 45-758 Opole. Zajęcia kursu Ratownika Wodnego odbywać się będą na jeziorze dużym w Turawie
Cykl szkolenia do uzyskania kwalifikacji ratownika wodnego - kurs nauki pływania (10 godzin) – umożliwiający nabycie kompetencji, - kurs Ratownika Wodnego ( 63 godzin) wraz z egzaminem – umożliwiający uzyskanie kwalifikacji Ratownika Wodnego,
Inne
Stacjonarna
min: 25, max: 30
kursu pływania : Zajęcia prowadzone będą przez firmę Piotr Grabowiecki, 45-401, Opole, ul. Sieradzka 17/24, NIP: 7542655830. Instruktorzy - Piotr Grabowiecki, Dawid Zelek kursu Ratownika Wodnego Zajęcia prowadzone będą przez firmę Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Opolu Tadeusza Rejtana 7, 45-332 Opole NIP: 754-25-27-693 Egzamin nadający kwalifikacje przeprowadzony będzie przez osoby powołane do komisji egzaminacyjnej WOPR
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu
Opole / Opole
Budowlanych 1, 45-707 Opole
792284118
zarzad@osporw.opole.pl

Informacje o usłudze

Edukacja
7 edycji 3 dniowych specjalistycznych szkoleń medycznych: 1 dzień: Techniki obrazowe w kwalifikacji, prowadzeniu i ocenie przezskórnych zabiegów interwencyjnych (echo, kardiografia, tomografia komputerowa, angiografia); Zabiegi przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI); balonowa walwuplastyka; przezskórna naprawa zastawki mitralnej, zabiegi Mitra-Clip oraz Neo-Chord (technika zabiegów i obrazowanie); Implantacja zastawki mitralnej. 2 dzień: Wskazania kliniczne do przezskórnego leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych i leczenia interwencyjnego w zwężeniach naczyń dogłowowych; Ćwiczenia praktyczne na symulatorze - nauka podstawowych umiejętności oraz zabiegi w obrębie kończyn dolnych; Ćwiczenia praktyczne - angioplastyka tętnic szyjnych z neuroprotekcją; VR; 3 dzień: Wprowadzenia do kardiologii inwazyjnej (sprzęt i typy zabiegów); Plastyka i stendowanie naczyń końcowych; VR; Symulacje: cewnikowanie diagnostyczne - zabiegi przezskórne. Podczas szkoleń zostaną zaprezentowane najnowsze zagadnienia z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w zastosowaniach medycznych zwłaszcza w kardiologii i kardiochirurgii przy użyciu symulatorów medycznych wysokiej wierności.
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, certyfikat ukończenia cyklu szkoleń
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 70, max: 70
Medical Algorithms sp. z o.o. - wysoko kwalifikowana kadra - lekarze specjaliści z I i II stopniem specjalizacji w zakresie kardiologii inwazyjnej z długoletnim doświadczeniem
szkolenia realizowane od sierpnia 2022 do grudnia 2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ
Opole / Opole
Grodzieńska 19/2, 45-316 Opole
604056500
karina@podarujnadzieje.pl

Informacje o usłudze

Edukacja
Przeprowadzenie szkolenia obejmującego cykl spotkań w grupach ( zajęcia teoretyczne i praktyczne) dla 100 osób. Szkolenie prowadzone będzie w grupach 12-18 osobowych, zgodnie z ramowym programem kursu KPP, którego podstawę i wymiar określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Specyfika jak i diagnoza możliwości odbiorców determinuje prowadzenie szkolenia w trybie stacjonarnym, weekendowym połączonym z noclegiem i wyżywieniem uczestników.
Szkolenie zakończy się dla uczestnika zadaniem egzaminu i uzyskaniem zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie KPP potwierdzonych certyfikatem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy .
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 86, max: 100
Zajęcia prowadzone będą przez podmiot posiadający uprawnienia -ekspertów, którzy posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym oraz wykształcenie wyższe oraz certyfikaty/zaświadczenia/ potwierdzające kompetencje trenerskie umożliwiające przeprowadzenie danej formy kształcenia. Podmiot posiada uprawnienia , o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Trenerzy posiadają uprawnienia o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Kolejne edycje kursu będą odbywać się od listopada 2021 do października 2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Stowarzyszenie POZYTYWNI - Klub Myśli Społecznej Inicjatywy z/s w Nysie
nyski / Nysa
Marii Rodziewiczówny 1, 48-300 Nysa
793301969
pozytywni.powiat.nysa@gmail.com

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Przeprowadzenie szkolenia prowadzącego do uzyskania uprawnień instruktora lekkiej atletyki oraz trenera lekkiej atletyki. Rodzaj zajęć zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
Kwalifikacje: - instruktor lekkiej atletyki, - trener lekkiej atletyki
Certyfikat
Stacjonarna
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Lekkiej Atletyki
Opole / Opole
Kazimierza Sosnkowskiego 12, 45-273 Opole
774556224
sekretarz.ozla@op.pl

Informacje o usłudze

Styl życia
Uroda
Szkolenie fryzjerskie dla 20 mieszkańców województwa opolskiego. Temat : "Szkolenie z podstaw strzyżenia włosów". Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzane przez wykwalifikowanego instruktora w kilkunastoletnim doświadczeniem. Kurs obejmuje 4 dni szkolenia i kończy się egzaminem.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu "Podstawy strzyżenia włosów".
Certyfikat
Stacjonarna
min: 20, max: 20
Salon Fryzjerski "KARINA" Karina Kraffczyk
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja #NOWE MOŻLIWOŚCI
Opole / Opole
Orzechowa 11, 45-475 Opole
601510820
fund.nowemozliwosci@gmail.com

Informacje o usłudze

Edukacja
Organizacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs przeprowadzony zostnie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską z kilku- kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie ratownictwa. Zajęcia są zgodne godzinowo i programowo z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i odbywają się w trybie weekendowym. Jeden kurs to dwa weekendy łącznie i jest organizowany dla grupy 30 osób. Zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników jest zapewnione przez organizatorów w ramach projektu. W sumie planujemy przeszkolić 150 osób - mieszkańców województwa opolskiego.
Każdy z 5 kursów będzie kończył się zorganizowanym przez Fundację egzaminem wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Każdy z uczestników uzyska formalną ocenę nabytych umiejętności oraz zostanie wydane Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 150, max: 150
Instruktorzy prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie wymagane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Szkolenia przeprowadzane będą w terminach od listopada 2021 do kwietnia 2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja #NOWE MOŻLIWOŚCI
Opole / Opole
Orzechowa 11, 45-475 Opole
601510820
fund.nowemozliwosci@gmail.com
Strona: 3 z 3Liczba rekordów: 30