Katalog NGO


głubczycki / Głubczyce
KRS 0000330465
ul. św. Jana 13, 48-100 Grobniki
506806323
paw.buczek@gmail.com
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (główny)
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Promocja i organizacja wolontariatu

opolski / Turawa
KRS 0000952781
ul. Polna 17, 46-046 Bierdzany
573671427
kontakt@myreason.pl
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (główny)
 • Integracja zawodowa i społeczna
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości
 • Działalność charytatywna
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Opole / Opole
KRS 0000072761
ul. 1 Maja 9/93, 45-068 Opole
500611595
info@triso.eu
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (główny)
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Opole / Opole
UM Opole 4Z/2019
ul. Koszalińska 2, 45-317 Opole
881495939
czwarty.regiment@gmail.com
 • Proobronność (główny)
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Opole / Opole
Krajowy Rejestr Sądowy 0000559588
ul. Osiedle 8, 45-239 Opole
601695348
bluesopole@wp.pl
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (główny)
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Opole / Opole
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 0000216420
ul. Jana Wyglendy 4, 45-803 Opole
502722858
kontakt@aikido-osa.pl
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

kluczborski / Kluczbork
KRS KRS 0000538060
ul. Leśna 15A, 46-243 Borkowice
503114175
ewamaciborko@gmail.com
 • Ochrona i promocja zdrowia (główny)
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Opole / Opole
KRS 0000420942
ul. Grunwaldzka 31/1, 45-054 Opole
518531852
adam.zagozdzon@o2.pl
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości (główny)
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Opole / Opole
KRS 0000312565
ul. Prószkowska 76/9a/320, 45-758 Opole
774498307
biuro@azsopole.pl
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Integracja zawodowa i społeczna
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

kędzierzyńsko-kozielski / Kędzierzyn-Koźle
Krajowy Rejestr Sądowy 0000407620
ul. Piastowska 58, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
691228854
rajdy@ak-k.pl
 • Sport, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (główny)
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Promocja i organizacja wolontariatu
Strona: 1 z 45Liczba rekordów: 447