Szkolenia EBO


Informacje o usłudze

Edukacja
Kurs kwalifikowana pierwsza pomoc z elementami ratownictwa wysokościowego - kierowany przede wszystkim do strażaków ochotników jednostek OSP Opolszczyzny, ale też do osób pełnoletnich, zdrowych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, uczniów/studentów, mieszkańców Opolszczyzny, którzy chcą wstąpić w szeregi jednostek OSP lub podnieść swe kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy. W 4 edycjach kursu weźmie udział 120 uczestników, którzy uzyskają tytuł RATOWNIKA. Kurs obejmuje 66 godzin, 25 teorii i 44 praktyki oraz dodatkowo każdy uczestnik kursu weźmie udział w 4 godz zajęć z ratownictwa wysokościowego. Zadanie realizowane jest w Ośrodku Szkoleniowym Związku OSP RP "Strażak" w Turawie, woj. opolskie, ul.Strażacka 1, w formie stacjonarnej w systemie tygodniowym lub weekendowym, z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem.
Uzyskanie tytułu RATOWNIKA
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 120, max: 120
Zadanie realizowane jest w Ośrodku Szkoleniowym Związku OSP RP "Strażak" w Turawie, woj. opolskie, ul.Strażacka 1, Trenerami są osoby z wieloletnim doświadczeniem trenerskim oraz na codzień pracujące w systemie, czyli jeżdżące w zespołach ratownictwa medycznego.
Pielęgniarze/ pielęgniarki oraz ratownicy medyczni stale zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego, wieloletnie doświadczenie trenerskie, instruktorzy pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, BLS, ATLS, strażacy specjaliści ratownictwa wysokościowego, chemicznego Państwowej Straży Pożarnej oraz lekarz ze specjalizacją ratownictwo medyczne.
pierwszy kurs w miesiącu grudzień 2021, pozostałe 3 kursy do końca września 2022r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Ośrodek Szkoleniowy w Turawie
opolski / Turawa
Strażacka 1, 46-045 Turawa
693133313
turawa@zosprp.pl

Informacje o usłudze

Edukacja
Przeprowadzenie szkolenia obejmującego cykl spotkań w grupach ( zajęcia teoretyczne i praktyczne) dla 100 osób. Szkolenie prowadzone będzie w grupach 12-18 osobowych, zgodnie z ramowym programem kursu KPP, którego podstawę i wymiar określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Specyfika jak i diagnoza możliwości odbiorców determinuje prowadzenie szkolenia w trybie stacjonarnym, weekendowym połączonym z noclegiem i wyżywieniem uczestników.
Szkolenie zakończy się dla uczestnika zadaniem egzaminu i uzyskaniem zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie KPP potwierdzonych certyfikatem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy .
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 86, max: 100
Zajęcia prowadzone będą przez podmiot posiadający uprawnienia -ekspertów, którzy posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym oraz wykształcenie wyższe oraz certyfikaty/zaświadczenia/ potwierdzające kompetencje trenerskie umożliwiające przeprowadzenie danej formy kształcenia. Podmiot posiada uprawnienia , o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Trenerzy posiadają uprawnienia o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Kolejne edycje kursu będą odbywać się od listopada 2021 do października 2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Stowarzyszenie POZYTYWNI - Klub Myśli Społecznej Inicjatywy z/s w Nysie
nyski / Nysa
Marii Rodziewiczówny 1, 48-300 Nysa
793301969
pozytywni.powiat.nysa@gmail.com

Informacje o usłudze

Edukacja
Organizacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs przeprowadzony zostnie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską z kilku- kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie ratownictwa. Zajęcia są zgodne godzinowo i programowo z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i odbywają się w trybie weekendowym. Jeden kurs to dwa weekendy łącznie i jest organizowany dla grupy 30 osób. Zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników jest zapewnione przez organizatorów w ramach projektu. W sumie planujemy przeszkolić 150 osób - mieszkańców województwa opolskiego.
Każdy z 5 kursów będzie kończył się zorganizowanym przez Fundację egzaminem wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Każdy z uczestników uzyska formalną ocenę nabytych umiejętności oraz zostanie wydane Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 150, max: 150
Instruktorzy prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie wymagane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Szkolenia przeprowadzane będą w terminach od listopada 2021 do kwietnia 2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja #NOWE MOŻLIWOŚCI
Opole / Opole
Orzechowa 11, 45-475 Opole
601510820
fund.nowemozliwosci@gmail.com
Strona: 1 z 1Liczba rekordów: 3