Szkolenia EBO


Informacje o usłudze

Gastronomia
Kurs dla 50 osób, skierowany do mieszkańców Województwa Opolskiego szukających zatrudnienia w branży gastronomicznej lub zatrudnionych w restauracjach zlokalizowanych na terenie Województwa Opolskiego i chcących podnieść swoje kompetencje w obsłudze gościa. Kurs odbywał się w pięciu 10-osobowych grupach w restauracjach zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Zakres tematyczny kursu: Atrakcyjność turystyczna województwa opolskiego, Orientacja szkoleniowa- zbudowanie relacji oraz zaufania, zobrazowanie celów szkoleniowych, poznanie uczestników, Test sprawdzający wiedzę uczestników- weryfikacja umiejętności, Wygląd i prezentacja profesjonalnego kelnera- cechy osobowe, słownictwo, pojęcia branżowe, Etyka pracy, Motywowanie i rozwój pracowników, Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach, Komunikacja między personelem oraz rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, Zasady prawidłowej inwentaryzacji, Karty menu - znaczenie znajomości karty oraz braki w karcie, Zasada obsługi Gościa „od drzwi do drzwi”, Identyfikacja produktów i zasady przeciwdziałania stratom, Analiza rentowności lokalu gastronomicznego, Psychologia sprzedaży, sprzedaż sugestywna, Technika nakrywania stołu w obecności gościa- obrus, dokrywanie sztućców uwzględniając odmienność dań, zastawy oraz szkła, Charakterystyka zespołów kelnerskich: system brygadowy, indywidualny oraz samoobsługa, Specjalne techniki nakrywania stołów, System zespołów specjalistycznych, Planowanie, organizacja oraz rozliczenie przyjęcia specjalnego, Sprzęt do serwisu specjalnego, Schemat obsługi gościa oraz organizacja pracy zgodnie z serwisem angielskim, Serwis niemiecki, Serwis francuski, Serwis rosyjski, Zasada fińska- rodzaje nakryć grupowych Obsługa gościa premium oraz VIP podczas okoliczności biznesowych, Współpraca jako element udanego przyjęcia- zajęcia psychologiczno- praktyczne. Opracowanie check-listy pracownicznej itd.
Wzrost kompetencji w zakresie obsługi gościa restuaracyjnego
Certyfikat
Stacjonarna
min: 50, max: 50
Biznes Square/ Akademia Kelnerska Grzegorz Górnik
Ekspert posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie. Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika jest akredytowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Organizuje i przeprowadza szkolenia, kursy, pokazy i warsztaty kelnerskie w całej Polsce. Organizuje je dla profesjonalistów w restauracjach i hotelach oraz dla nauczycieli i uczniów w szkołach gastronomicznych, kelnerskich i hotelarskich a także dla osób, które bez przygotowania zawodowego chciałyby rozpocząć pracę w gastronomii.
od 21.02.2022 r. do 01.04.2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Opole / Opole
Stefana Żeromskiego 3, 45-053 Opole
774412521
info@orot.pl

Informacje o usłudze

Turystyka
Pozostałe turystyczne
Profesjonalny kurs w zakresie Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym z uwzględnieniem ideografii (słownictwa migowego) związanej z turystyką i wypoczynkiem zorganizowanym. Kurs dla 30 osób, grupy max 10 osób; skierowany do mieszkańców województwa opolskiego, chcących podnieść swoje kompetencje poprzez naukę podstaw języka migowego. Kurs na poziomie A1 (Beginner) w Europejskiej Skali Oceny Kształcenia Językowego. Łącznie 90 godzin zegarowych kursu
Podniesienie kompetencji w zakresie Polskiego Języka Migowego z uwzględnieniem ideografii (słownictwa migowego) związanej z turystyką i wypoczynkiem zorganizowanym
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 26, max: 30
Oddział Opolski Polskiego Związku Głuchych
Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu kursów
02.04.2022 -04.10.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Opole / Opole
Stefana Żeromskiego 3, 45-053 Opole
774412521
info@orot.pl

Informacje o usłudze

Edukacja
Kurs kwalifikowana pierwsza pomoc z elementami ratownictwa wysokościowego - kierowany przede wszystkim do strażaków ochotników jednostek OSP Opolszczyzny, ale też do osób pełnoletnich, zdrowych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, uczniów/studentów, mieszkańców Opolszczyzny, którzy chcą wstąpić w szeregi jednostek OSP lub podnieść swe kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy. W 4 edycjach kursu weźmie udział 120 uczestników, którzy uzyskają tytuł RATOWNIKA. Kurs obejmuje 66 godzin, 25 teorii i 44 praktyki oraz dodatkowo każdy uczestnik kursu weźmie udział w 4 godz zajęć z ratownictwa wysokościowego. Zadanie realizowane jest w Ośrodku Szkoleniowym Związku OSP RP "Strażak" w Turawie, woj. opolskie, ul.Strażacka 1, w formie stacjonarnej w systemie tygodniowym lub weekendowym, z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem.
Uzyskanie tytułu RATOWNIKA
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 120, max: 120
Zadanie realizowane jest w Ośrodku Szkoleniowym Związku OSP RP "Strażak" w Turawie, woj. opolskie, ul.Strażacka 1, Trenerami są osoby z wieloletnim doświadczeniem trenerskim oraz na codzień pracujące w systemie, czyli jeżdżące w zespołach ratownictwa medycznego.
Pielęgniarze/ pielęgniarki oraz ratownicy medyczni stale zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego, wieloletnie doświadczenie trenerskie, instruktorzy pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, BLS, ATLS, strażacy specjaliści ratownictwa wysokościowego, chemicznego Państwowej Straży Pożarnej oraz lekarz ze specjalizacją ratownictwo medyczne.
pierwszy kurs w miesiącu grudzień 2021, pozostałe 3 kursy do końca września 2022r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Ośrodek Szkoleniowy w Turawie
opolski / Turawa
Strażacka 1, 46-045 Turawa
693133313
turawa@zosprp.pl

Informacje o usłudze

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy będzie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym i obejmować będzie 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych (dla wszystkich 30 uczestników jednocześnie) oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych (w podziale na pięć sześcioosobowych grup) wg. planu: 1.Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne 2.Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 3.Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 4.Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 5.Poszkodowany nieprzytomny 6.Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) 7.Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 8.Wstrząs 9.Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 10.Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 11.Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru 12.Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
Uzyskanie tytułu Ratownik
Certyfikat
Stacjonarna
min: 120, max: 120
Ośrodek Szkoleniowy Związku OSP RP "Strażak" w Turawie
Pielęgniarze/ pielęgniarki oraz ratownicy medyczni stale zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego, wieloletnie doświadczenie trenerskie, instruktorzy pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz lekarz ze specjalizacją ratownictwo medyczne.
I - 18-20 oraz 25-27 luty 2022r. II - 25-27 marca oraz 1-3 kwietnia 2022r. III - od 9 do 14 maja 2022r. IV – od 12 do 17 września 2022r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja Sport & Fun 4 EveryOne
kędzierzyńsko-kozielski / Kędzierzyn-Koźle
Wyspa 13/3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
504626969
sportandfun4everyone@gmail.com

Informacje o usłudze

Edukacja
Kwalifikowany kurs na pilota bezzałogowego statku powietrznego został skierowany do pełnoletnich mieszkańców województwa opolskiego. Kurs skierowany został do osób stawiających pierwsze kroki wśród bezzałogowych statków powietrznych, jak i do osób posiadających już wiedzę na ich temat chcących ją pogłębić lub uzupełnić. Szkolenie zostało podzielone na etap szkoleń teoretycznych oraz praktycznych. Realizacja szkoleń teoretycznych odbyła się w czterech terminach dla czterech grup w formie 16 godzin (2 dni) wykładów on-line prowadzonych w czasie rzeczywistym przez instruktora. Szkolenia praktyczne zostały przeprowadzone w formie dwunastogodzinnych (2 dni) indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem, podczas którego kursanci zostali poddani ocenie umiejętności praktycznych. Zajęcia praktyczne odbyły się w Opolu na skrzyżowaniu ul. Pisankowej z Drogą Krajową nr 45.
Uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje uprawniające do wykonywania misji lotniczych w ramach kategorii szczególnej NSTS-06, dokumentem potwierdzającym będzie certyfikat kwalifikacji nadany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych i pozwoli na wykonywanie operacji w oparciu o NSTS-06.
Certyfikat
Hybrydowa
min: 100, max: 100
Podwykonawcą projektu jest ośrodek szkolący SNH Michał Junik, ul. Polna 17, 46-046 Bierdzany NIP:9910533005. Podwykonawca zapewnił wykwalifikowaną kadrę trenerską w składzie: Michał Junik, Paweł Junik, Wojciech Felczak, Przemysław Wójcik, Bartosz Chaduch, Tomasz Słychań, Patryk Kostuniak, Aleksy Lisiecki, Łukasz Krysman, Jakub Włoch.
Datą rozpoczęcia realizacji form kształcenia był: 27.11.2021 r. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 30.09.2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja na rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Nowych Technologii "Concept"
opolski / Turawa
Polna 17, 46-046 Bierdzany
512024821
kontakt@fundacja-concept.pl

Informacje o usłudze

Prawo jazdy
Kurs prawa jazdy kategoria C
Prawo jazdy kategorii C uprawnia nas do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu oraz takim pojazdem wraz z przyczepą lekką. Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia kategorii B. Kurs prawa jazdy kat. C składa się z 20 godz. teoretycznych (przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem pojazdów ciężarowych) oraz 30 godz. praktycznych (zarówno na placu manewrowym, jak i na trasie – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu w pragmatycznym wymiarze i solidne przygotowanie do egzaminu).
Uzyskanie prawa jazdy kat. C
Inne
Stacjonarna
min: 25, max: 25
Centrum Szkoleniowo-Usługowe Santana Bryndal ul. Rynek 10A 47-260 Polska Cerekiew
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu Odrzańskim
kędzierzyńsko-kozielski / Cisek
Odrzańska 52, 47-253 Miejsce Odrzańskie
693050884
tomek.golasz@wp.pl

Informacje o usłudze

Zdrowie i medycyna
Rehabilitacja
Kurs terapii manualnej dla fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii (minimum 3 rok). Kurs składał się z 3 dwudniowych modułów: - I moduł: terapia manualna SKB, miednicy, kręgosłupa L-S, - II moduł: terapia manualna klatki piersiowej, kręgosłupa piersiowego i szyjnego, - III moduł: terapia manualna kończyny górnej i dolnej. Łączna liczba godzin kursu: 48 godzin zegarowych. Podczas kursu bardzo szczegółowo były omówione techniki skutecznej terapii, metody diagnostyczne, a także omawiane były teoretyczne zagadnienia związane z anatomią człowieka.
Nabycie kompetencji w zakresie terapii manualnej.
Certyfikat
Stacjonarna
min: brak danych, max: 40
Stowarzyszenie Fizjoterapii Ortopedycznej i Sportowej
Kurs jest prowadzony przez eksperta, wysoko wyspecjalizowanego szkoleniowca, który posiada: - ponad 10 letnie doświadczenie w pracy fizjoterapeuty, - ponad 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i kursów dla fizjoterapeutów, - ukończone przynajmniej dwa z wymienionych kursów: FDM, HVLA, Terapia manualna Ackermann, Terapia manualna Plaatsmana, terapia manualna dr. Składowskiego.
Od 13.11.2021 do 26.06.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Stowarzyszenie Fizjoterapii Ortopedycznej i Sportowej
Opole / Opole
Kazimierza Sosnkowskiego 40-42/lok. A, 45-265 Opole
732972030
ocf.fizjo@gmail.com

Informacje o usłudze

Turystyka
Pozostałe turystyczne
Kurs dla 20 osób, skierowany do mieszkańców Województwa Opolskiego szukających zatrudnienia w branży hotelarskiej lub zatrudnionych w hotelach i pensjonatach zlokalizowanych na terenie Województwa Opolskiego i chcących podnieść swoje kompetencje w obsłudze turysty. Kurs w formie stacjonarnej dla dwóch dziesięcioosobowych grup. Grupy odbyły 4-dniowy kurs (łącznie 32 godziny) w zakresie przedstawienia i wdrożenia efektywnej sprzedaży, podniesienia jakości i dywersyfikacji usług hotelarskich oraz przedstawienia nowoczesnych narzędzi i standardów branży hotelarskiej we wszystkich działach obiektu hotelarskiego. Kurs będzie miał na celu przedstawienie jego uczestnikom zasadniczej i zgodnej ze standardami wiedzy związanej z pracą w kluczowych działach obiektu hotelarskiego. Podczas kursu przekazana zostanie wiedza w zakresie profesjonalnej obsługi gościa hotelowego, standardów pracy w recepcji, roli służby pięter i niezbędnych standardów utrzymania czystości w obiekcie, zarządzania kosztami i przychodami. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami i procedurami związanymi z efektywną sprzedażą i promocją usług hotelarskich. Uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej odbędą praktyczne szkolenie z przygotowania poszczególnych dokumentów, procedur pracując na przykładach wiodących obiektów hotelarskich w kraju. Dodatkowo uczestnicy szkolenia zdobędą podstawową wiedzę na temat zagospodarowania turystycznego regionu.
Podniesienie kompetencji w zakresie obsługi gościa hotelowego
Certyfikat
Stacjonarna
min: 17, max: 20
Biznes Square/ Anna Możdżyńska - trener biznesu HoReCa
Ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie szkoleniowe. Kwalifikacje potwierdzone licznymi szkoleniami.
29.03.2022 r. - 28.04.2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Opole / Opole
Stefana Żeromskiego 3, 45-053 Opole
774412521
info@orot.pl

Informacje o usłudze

Sport
Pozostałe sportowe
Przebieg szkolenia: Zajęcia teoretyczne (13 godzin) oraz zajęcia praktyczne (20 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum 5 dni szkoleniowych. Minimum 9 nurkowań, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 200 minut. Pierwsze dwa nurkowania mogą odbyć się na basenie. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Uzyskanie kwalifikacji uprawnień Nurka KDP CMAS P1
Certyfikat
Stacjonarna
min: 18, max: 20
Firma prowadząca kurs DIVERLIADA Marek Pytel 46-070 Ochodze, opolskie Górna 20C NIP: 898-14-40-753 Instruktor KDP CMAS - Marek Pytel
Od 18.06.2022 - spotkanie organizacyjne do 28.10.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu
Opole / Opole
Budowlanych 1, 45-707 Opole
792284118
zarzad@osporw.opole.pl

Informacje o usłudze

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
73 godzin .(Łączna ilość godzin) - kurs nauki pływania (10 godzin) – umożliwiający nabycie kompetencji, - kurs Ratownika Wodnego ( 63 godzin) wraz z egzaminem – umożliwiający uzyskanie kwalifikacji Ratownika Wodnego, Zajęcia kursu pływania odbywać się będą w opolskich pływalniach: - Kryta Pływalnia "Akwarium", ul. Ozimska 48B, 45-058 Opole - Kryta Pływalnia "Wodna Nuta", ul. Prószkowska 96, 45-758 Opole. Zajęcia kursu Ratownika Wodnego odbywać się będą na jeziorze dużym w Turawie
Cykl szkolenia do uzyskania kwalifikacji ratownika wodnego - kurs nauki pływania (10 godzin) – umożliwiający nabycie kompetencji, - kurs Ratownika Wodnego ( 63 godzin) wraz z egzaminem – umożliwiający uzyskanie kwalifikacji Ratownika Wodnego,
Inne
Stacjonarna
min: 25, max: 30
kursu pływania : Zajęcia prowadzone będą przez firmę Piotr Grabowiecki, 45-401, Opole, ul. Sieradzka 17/24, NIP: 7542655830. Instruktorzy - Piotr Grabowiecki, Dawid Zelek kursu Ratownika Wodnego Zajęcia prowadzone będą przez firmę Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Opolu Tadeusza Rejtana 7, 45-332 Opole NIP: 754-25-27-693 Egzamin nadający kwalifikacje przeprowadzony będzie przez osoby powołane do komisji egzaminacyjnej WOPR
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu
Opole / Opole
Budowlanych 1, 45-707 Opole
792284118
zarzad@osporw.opole.pl
Strona: 1 z 2Liczba rekordów: 13