Szkolenia EBO


Informacje o usłudze

Zdrowie i medycyna
Pierwsza pomoc
Organizacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs przeprowadzony przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską z kilku- kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie ratownictwa. Zajęcia są zgodne godzinowo i programowo z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i odbywają się w trybie weekendowym. Jeden kurs to dwa weekendy łącznie i jest organizowany dla grupy 30 osób. Zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników jest zapewnione przez organizatorów w ramach projektu. W sumie planujemy przeszkolić 90 osób - mieszkańców województwa opolskiego.
Każdy z 3 kursów będzie kończył się zorganizowanym przez Fundację egzaminem wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Każdy z uczestników uzyska formalną ocenę nabytych umiejętności oraz zostanie wydane Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 90, max: 90
Andrzej Wojnarowski - firma szkoleniowa
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja #NOWE MOŻLIWOŚCI
Opole / Opole
Orzechowa 11, 45-475 Opole
601510820
fund.nowemozliwosci@gmail.com

Informacje o usłudze

Gastronomia
Kurs dla 50 osób, skierowany do mieszkańców Województwa Opolskiego szukających zatrudnienia w branży gastronomicznej lub zatrudnionych w restauracjach zlokalizowanych na terenie Województwa Opolskiego i chcących podnieść swoje kompetencje w obsłudze gościa. Kurs odbywał się w pięciu 10-osobowych grupach w restauracjach zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Zakres tematyczny kursu: Atrakcyjność turystyczna województwa opolskiego, Orientacja szkoleniowa- zbudowanie relacji oraz zaufania, zobrazowanie celów szkoleniowych, poznanie uczestników, Test sprawdzający wiedzę uczestników- weryfikacja umiejętności, Wygląd i prezentacja profesjonalnego kelnera- cechy osobowe, słownictwo, pojęcia branżowe, Etyka pracy, Motywowanie i rozwój pracowników, Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach, Komunikacja między personelem oraz rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, Zasady prawidłowej inwentaryzacji, Karty menu - znaczenie znajomości karty oraz braki w karcie, Zasada obsługi Gościa „od drzwi do drzwi”, Identyfikacja produktów i zasady przeciwdziałania stratom, Analiza rentowności lokalu gastronomicznego, Psychologia sprzedaży, sprzedaż sugestywna, Technika nakrywania stołu w obecności gościa- obrus, dokrywanie sztućców uwzględniając odmienność dań, zastawy oraz szkła, Charakterystyka zespołów kelnerskich: system brygadowy, indywidualny oraz samoobsługa, Specjalne techniki nakrywania stołów, System zespołów specjalistycznych, Planowanie, organizacja oraz rozliczenie przyjęcia specjalnego, Sprzęt do serwisu specjalnego, Schemat obsługi gościa oraz organizacja pracy zgodnie z serwisem angielskim, Serwis niemiecki, Serwis francuski, Serwis rosyjski, Zasada fińska- rodzaje nakryć grupowych Obsługa gościa premium oraz VIP podczas okoliczności biznesowych, Współpraca jako element udanego przyjęcia- zajęcia psychologiczno- praktyczne. Opracowanie check-listy pracownicznej itd.
Wzrost kompetencji w zakresie obsługi gościa restuaracyjnego
Certyfikat
Stacjonarna
min: 50, max: 50
Biznes Square/ Akademia Kelnerska Grzegorz Górnik
Ekspert posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie. Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika jest akredytowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Organizuje i przeprowadza szkolenia, kursy, pokazy i warsztaty kelnerskie w całej Polsce. Organizuje je dla profesjonalistów w restauracjach i hotelach oraz dla nauczycieli i uczniów w szkołach gastronomicznych, kelnerskich i hotelarskich a także dla osób, które bez przygotowania zawodowego chciałyby rozpocząć pracę w gastronomii.
od 21.02.2022 r. do 01.04.2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Opole / Opole
Stefana Żeromskiego 3, 45-053 Opole
774412521
info@orot.pl

Informacje o usłudze

Zdrowie i medycyna
Pierwsza pomoc
Usługa skierowana jest do nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych i wychowawczych Województwa Opolskiego lub mieszkających w Województwie Opolskim i ma na celu przeprowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych uprawniających do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 139 poz. 1132) określa zasady organizacji i program szkoleń. Każdy uczestnik weźmie udział w 30. godzinnym szkoleniu ( 13 godz. teoretycznych i 17 godz. ćwiczeniowych)
Uczestnicy uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy potwierdzone zaświadczeniem ważnym przez okres 5 lat.
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 120, max: 120
Kadra dydaktyczna spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 26 sierpnia 2009 r. Zaświadczenie wydane będzie przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Stowarzyszenie "Zdrowie" przy Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu
brzeski / Brzeg
Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg
509503921
stow.zdrowie@gmail.com

Informacje o usłudze

Turystyka
Pozostałe turystyczne
Profesjonalny kurs w zakresie Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym z uwzględnieniem ideografii (słownictwa migowego) związanej z turystyką i wypoczynkiem zorganizowanym. Kurs dla 30 osób, grupy max 10 osób; skierowany do mieszkańców województwa opolskiego, chcących podnieść swoje kompetencje poprzez naukę podstaw języka migowego. Kurs na poziomie A1 (Beginner) w Europejskiej Skali Oceny Kształcenia Językowego. Łącznie 90 godzin zegarowych kursu
Podniesienie kompetencji w zakresie Polskiego Języka Migowego z uwzględnieniem ideografii (słownictwa migowego) związanej z turystyką i wypoczynkiem zorganizowanym
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 26, max: 30
Oddział Opolski Polskiego Związku Głuchych
Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu kursów
02.04.2022 -04.10.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Opole / Opole
Stefana Żeromskiego 3, 45-053 Opole
774412521
info@orot.pl

Informacje o usłudze

Edukacja
Przeprowadzenie szkolenia obejmującego cykl spotkań w grupach ( zajęcia teoretyczne i praktyczne) dla 60 osób. Szkolenie prowadzone będzie w grupach 12 osobowych, zgodnie z ramowym programem kursu KPP, którego podstawę i wymiar określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Specyfika jak i diagnoza możliwości odbiorców determinuje prowadzenie szkolenia w trybie stacjonarnym, weekendowym połączonym z noclegiem i wyżywieniem uczestników. Przeprowadzenie szkolenia obejmującego cykl spotkań w grupach ( zajęcia teoretyczne i praktyczne) dla 40 osób. Szkolenie prowadzone będzie w grupach 20 osobowych, zgodnie z ramowym programem kursu sternika motorowodnego, którego podstawę i wymiar określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawienia turystyki wodnej. Specyfika jak i diagnoza możliwości odbiorców determinuje prowadzenie szkolenia w trybie stacjonarnym, weekendowym połączonym z noclegiem i wyżywieniem uczestników.
Szkolenie zakończy się dla uczestnika zadaniem egzaminu i uzyskaniem zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie KPP potwierdzonych certyfikatem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy . Szkolenie zakończy się dla uczestnika zadaniem egzaminu i uzyskaniem zaświadczenia do wydania patentu sternika motorowodnego potwierdzającego posiadanie uprawień do kierowania łodzi motorowych o mocy silnika powyżej 10 kw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawienia turystyki wodnej.
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 86, max: 100
Zajęcia prowadzone będą przez podmiot posiadający uprawnienia -ekspertów, którzy posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym oraz wykształcenie wyższe oraz certyfikaty/zaświadczenia/ potwierdzające kompetencje trenerskie umożliwiające przeprowadzenie danej formy kształcenia. Podmiot posiada uprawnienia , o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Trenerzy posiadają uprawnienia o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
od 2 czerwca do 31 grudnia 2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Stowarzyszenie POZYTYWNI - Klub Myśli Społecznej Inicjatywy z/s w Nysie
nyski / Nysa
Marii Rodziewiczówny 1, 48-300 Nysa
793301969
pozytywni.powiat.nysa@gmail.com

Informacje o usłudze

Edukacja
Kurs kwalifikowana pierwsza pomoc z elementami ratownictwa wysokościowego - kierowany przede wszystkim do strażaków ochotników jednostek OSP Opolszczyzny, ale też do osób pełnoletnich, zdrowych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, uczniów/studentów, mieszkańców Opolszczyzny, którzy chcą wstąpić w szeregi jednostek OSP lub podnieść swe kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy. W 4 edycjach kursu weźmie udział 120 uczestników, którzy uzyskają tytuł RATOWNIKA. Kurs obejmuje 66 godzin, 25 teorii i 44 praktyki oraz dodatkowo każdy uczestnik kursu weźmie udział w 4 godz zajęć z ratownictwa wysokościowego. Zadanie realizowane jest w Ośrodku Szkoleniowym Związku OSP RP "Strażak" w Turawie, woj. opolskie, ul.Strażacka 1, w formie stacjonarnej w systemie tygodniowym lub weekendowym, z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem.
Uzyskanie tytułu RATOWNIKA
Zaświadczenie
Stacjonarna
min: 120, max: 120
Zadanie realizowane jest w Ośrodku Szkoleniowym Związku OSP RP "Strażak" w Turawie, woj. opolskie, ul.Strażacka 1, Trenerami są osoby z wieloletnim doświadczeniem trenerskim oraz na codzień pracujące w systemie, czyli jeżdżące w zespołach ratownictwa medycznego.
Pielęgniarze/ pielęgniarki oraz ratownicy medyczni stale zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego, wieloletnie doświadczenie trenerskie, instruktorzy pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, BLS, ATLS, strażacy specjaliści ratownictwa wysokościowego, chemicznego Państwowej Straży Pożarnej oraz lekarz ze specjalizacją ratownictwo medyczne.
pierwszy kurs w miesiącu grudzień 2021, pozostałe 3 kursy do końca września 2022r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Ośrodek Szkoleniowy w Turawie
opolski / Turawa
Strażacka 1, 46-045 Turawa
693133313
turawa@zosprp.pl

Informacje o usłudze

Zdrowie i medycyna
Medycyna
Etap 1 Wykłady eksperta Etap 2 Kurs USG jamy brzusznej o intensywnym charakterze (40 godzin, 5 dni zajęciowych w grupach
a) Znajomość definicji ultradźwięków i ich zastosowania w medycynie, budowy i zasady działania aparatu i głowicy USG, typów głowic USG, Znajomość podstaw fizycznych tworzenia wiązki USG i obrazu. Typy obrazowania USG: prezentacja A,M,B(dwuwymiarowa),obrazowanie harmoniczne, metoda Dopplera (fala ciągła, impulsowa, kodowana kolorem, duplex, triplex), elastografia. Przyczyny powstawania i rodzaje artefaktów obrazu. Sposoby poprawy parametrów obrazowania. Wymagania sprzętowe w badaniu USG jamy brzusznej. Przygotowanie pacjenta do badania. Znajomość Metodyki i wskazań do badania USG wątroby, dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego. Podstawy badania UDP układu wrotnego. Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastowych. Znajomość metodyki i wskazań do badania USG trzustki, śledziony, nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, przestrzeni zaotrzewnowej, nadnerczy, dużych naczyń i węzłów chłonnych prostaty sondą brzuszną, narządu rodnego sondą brzuszną. Ostre choroby jamy brzusznej, wskaz
Certyfikat
Hybrydowa
Prywatny Specjalistyczny Gabinet Lekarski Ireneusz Bogusz, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c.
Poza województwem opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja Prosto z serca
Opole / Opole
Krakowska 9, 45-018 Opole
579047221
biuro@prostozserca.org

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Kurs UEFA C przygotowuje do uzyskania licencji trenerskiej UEFA Grassroots C. Składają się na niego zajęcia teoretyczne, praktyczne, mikrogrupy, szkolenie sędziowskie oraz egzaminy praktyczne i egzamin końcowy. Kurs swoim zakresem obejmuje technikę, taktykę, przygotowanie motoryczne i mentalne. Ma za zadnie przygotować absolwentów do pracy w klubach sportowych z dziećmi. Program kursu obejmuje 76 godzin zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej - teoria i praktyka w systemie weekendowym, zajęcia w małych grupach, tzw. mikrogrupach w warunkach realnych (kluby piłkarskie), szkolenie sędziowskie oraz staże trenerskie w wybranym klubie sportowym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym, testem z przepisów gry, egzaminem teoretycznym pisemnym oraz egzaminem końcowym w formie ustnej.
Uzyskanie tytułu trenera UEFA Grassroots C.
Dyplom
Stacjonarna
min: 32, max: 32
Podmiotem szkolącym jest Opolski Związek Piłki Nożnej. Do prowadzenia zajęć dydaktycznych zaangażowani są trenerzy edukatorzy zaakceptowani przez PZPN.
Trenerzy posiadają wykształcenie wyższe oraz tutuł edukatora PZPN.
02.09.2022 r.- 09.12.2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Piłki Nożnej
Opole / Opole
ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole
774543734
sekretariat@opolskizpn.pl

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Kurs UEFA C przygotowuje do uzyskania licencji trenerskiej UEFA Grassroots C. Składają się na niego zajęcia teoretyczne, praktyczne, mikrogrupy, szkolenie sędziowskie oraz egzaminy praktyczne i egzamin końcowy. Kurs swoim zakresem obejmuje technikę, taktykę, przygotowanie motoryczne i mentalne. Ma za zadnie przygotować absolwentów do pracy w klubach sportowych z dziećmi. Program kursu obejmuje 76 godzin zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej - teoria i praktyka w systemie weekendowym, zajęcia w małych grupach, tzw. mikrogrupach w warunkach realnych (kluby piłkarskie), szkolenie sędziowskie oraz staże trenerskie w wybranym klubie sportowym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym, testem z przepisów gry, egzaminem teoretycznym pisemnym oraz egzaminem końcowym w formie ustnej.
Uzyskanie tytułu trenera UEFA Grassroots C.
Dyplom
Stacjonarna
min: 32, max: 32
Podmiotem szkolącym jest Opolski Związek Piłki Nożnej. Do prowadzenia zajęć dydaktycznych zaangażowani są trenerzy edukatorzy zaakceptowani przez PZPN.
Trenerzy posiadają wykształcenie wyższe oraz tytuł edukatora PZPN.
01.07.2022 r. 18.11.2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Piłki Nożnej
Opole / Opole
ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole
774543734
sekretariat@opolskizpn.pl

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Kurs UEFA C przygotowuje do uzyskania licencji trenerskiej UEFA Grassroots C. Składają się na niego zajęcia teoretyczne, praktyczne, mikrogrupy, szkolenie sędziowskie oraz egzaminy praktyczne i egzamin końcowy. Kurs swoim zakresem obejmuje technikę, taktykę, przygotowanie motoryczne i mentalne. Ma za zadnie przygotować absolwentów do pracy w klubach sportowych z dziećmi. Program kursu obejmuje 76 godzin zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej - teoria i praktyka w systemie weekendowym, zajęcia w małych grupach, tzw. mikrogrupach w warunkach realnych (kluby piłkarskie), szkolenie sędziowskie oraz staże trenerskie w wybranym klubie sportowym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym, testem z przepisów gry, egzaminem teoretycznym pisemnym oraz egzaminem końcowym w formie ustnej.
Uzyskanie tytułu trenera UEFA Grassroots C
Dyplom
Stacjonarna
min: 32, max: 32
Podmiotem szkolącym jest Opolski Związek Piłki Nożnej. Do prowadzenia zajęć dydaktycznych zaangażowani są trenerzy edukatorzy zaakceptowani przez PZPN.
Trenerzy posiadają wykształcenie wyższe oraz tytuł edukatora PZPN.
09.09.2022 r. - 10.12.2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Piłki Nożnej
Opole / Opole
ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole
774543734
sekretariat@opolskizpn.pl
Strona: 1 z 9Liczba rekordów: 84